Di negara Islam mana tuh yang begitu, mas Donnie ?

 

From: wanita-muslimah@yahoogroups.com
[mailto:wanita-musli...@yahoogroups.com] On Behalf Of donnie ahmad
Sent: Thursday, September 02, 2010 4:02 PM
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Subject: Re: RE: [wanita-muslimah] SEKULERISME

 

  

Sayangnya sekarang gak begitu implementasinya. Gak boleh mendirikan
gereja.
Yang minoritas dipersekusi. Dan mereka mengatakan bahwa itu sesuai
dengan
perintah nabi

;D

On Sep 2, 2010 9:58 AM, "Lestyaningsih, Tri Budi (Ning)" <
ning...@chevron.com <mailto:ninghdw%40chevron.com> > wrote:

Kalau negara berdasarkan Islam, agama2 lain boleh tetap ada lho mas.
Dulu dijaman Rasulullah kan orang Islam, nasrani dan Yahudi hidup dalam
naungan negara khilafah (berdasarkan Islam)

From: wanita-muslimah@yahoogroups.com
<mailto:wanita-muslimah%40yahoogroups.com>
<wanita-muslimah%40yahoogroups.com>
[mailto:wanita-muslimah@yahoogroups.com
<mailto:wanita-muslimah%40yahoogroups.com>
<wanita-muslimah%40yahoogroups.com>]
On Behalf Of sunny
Sent: Thursday, September 02, 2010 3:46 PM

To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
<mailto:wanita-muslimah%40yahoogroups.com> 

Subject: Re: [wanita-muslimah] SEKULERISME

Sekularlisme itu bukan pemisahan agama dari keshidupan seperti yang
digembar-gemborkan oleh sebahagi...

<mailto:wanita-muslimah%40yahoogroups.com<wanita-muslimah%2540yahoogroup
s.com>>

Sent: Thursday, September 02, 2010 8:52 AM
Subject: [wan...


[Non-text portions of this message have been removed]

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke