Negara berdasarkan agama dulu ada di Europa, saling baku hantam, Jepang juga 
juga dulu berdasarkan agama, Di Jepang dulu itu, kalau ada orang beragama lain 
dari Shinto dibunuh, dibakar hidup-hidup dan ini terjadi sampai abad XVIII. 

Lihat saja Suni dan Shia itu saling berhantam-hantaman, bukan dilapangan sepak 
bola atau pertandingan atletik, tetapi ketika lagi melakukan upacara sesuai 
aliranya dibom oleh yang lain. Kemarin Shia yang minoritas di Pakistan yang 
Suni mayoritas menghajar mereka dengan bom bunuh diri waktu lagi menjalankan 
upacara agama mereka, padahal kedua-duanya pegang Al Quran sebagai kitab Suci 
dan berdoa ke arah Mekkah.

Ayatoullah Khomeni, pemimpin umat Islam aliran Shia dulu di usir dari Iran oleh 
penguasa Shah Pahlevi, beliau pergi ke Irang ke Karbala, ke kota yang mayoritas 
penduduk beraliran Shia, tetapi Saddam Hussein yang Suni tidak senang, lalu 
ayatoullah disuruh keluar dari Irak. Beliau bukan pergi ke Arab Saudia (tanah 
suci) atau negeri-negeri teluk nan kaya, tidak ada jalan lain ialah ke 
Perancis, negera yang sekuler yang pada dasarnya memisahkan urusan agama dari 
urusan negara dan di Perancislah ayatoullah Khomeini bisa bermukin dengan aman 
bisa berchotbat kepada para pengikutnya. Beliau hidup di Perancis lebih dari 7 
tahun, baru setelah ada revolusi beliau dikembalikan bukan dengan pesawat 
Middle Eastern Airways, Saudia Airlines atau Syrian Air atau Bangladesh Air 
company atau PIA, tetapi oleh Air France (pesawat milik Perancis), beliau 
diantar ke Teheran. Bisa dibayangkan saja kalau tidak ada negara sekuler 
seperti Perancis di dunia ini kemana ayatoullah Khomeini pemimpin Shia ini 
harus pergi?

 

 ----- Original Message ----- 
 From: Lestyaningsih, Tri Budi (Ning) 
 To: wanita-muslimah@yahoogroups.com 
 Sent: Thursday, September 02, 2010 9:58 AM
 Subject: RE: [wanita-muslimah] SEKULERISME


  
 Kalau negara berdasarkan Islam, agama2 lain boleh tetap ada lho mas.
 Dulu dijaman Rasulullah kan orang Islam, nasrani dan Yahudi hidup dalam
 naungan negara khilafah (berdasarkan Islam)

 From: wanita-muslimah@yahoogroups.com
 [mailto:wanita-musli...@yahoogroups.com] On Behalf Of sunny
 Sent: Thursday, September 02, 2010 3:46 PM
 To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
 Subject: Re: [wanita-muslimah] SEKULERISME

 Sekularlisme itu bukan pemisahan agama dari keshidupan seperti yang
 digembar-gemborkan oleh sebahagian orang yang takut kehilangan kedudukan
 dan rejeki kehidupan sehari-hari, tetapi pemisahkan urusan agama dari
 urusan negara. Agama adalah urusan masing-masing umat atau kelompok
 dengan tuhan atau dewa mereka. 

 Bayangkan saja kalau Jepang memjadi negara agama maka tentu tidak boleh
 ada agama lain, hal demikian pun USA atau negeri-negeri di Eropa menjadi
 negeri agama. Europa maupun Jepang sudah lewat zaman negara agama, maka
 oleh karena itu bisa maju dalam menjamin kehidupan memada kepada
 rakyatnya di zaman kontemporer dan selalu diperbaiki untuk mempertinggi
 standar kehidupan para penduduknya bila dibandingkan dengan
 negeri-negeri yang memegang peraturan zaman bahula sebagai dasar di
 zaman abad XXI 

 ----- Original Message ----- 
 From: Yudi Yuliyadi 
 To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
 <mailto:wanita-muslimah%40yahoogroups.com> 
 Sent: Thursday, September 02, 2010 8:52 AM
 Subject: [wanita-muslimah] SEKULERISME

 Sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan selalu diberitakan oleh
 para
 agen atau misionaris barat terutama yang tergabung dalam JIL

 Yang tanpa malu2 mengatakan bahwa islam adalah sekulerisme

 Sesungguhnya islam adalah sebuah ideology (mabda) yang mengatur seluruh
 aspek kehidupan baik segi politik, hukum, pergaulan, ekonomi ataupun
 social
 budaya

 Inilah yang ditakutkan oleh barat, islam akan bangkit kembali tidak akan
 lama lagi. Dan kembali menegakkan syariat islam secara kaffah

 APA ITU SEKULARISME ?

 Oleh
 Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin

 Pertanyaan:
 Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin ditanya : Apa itu sekulerisme?
 Dan
 bagaimana hukum Islam terhadap para penganutnya? 

 Jawaban
 Sekulerisme merupakan aliran baru dan gerakan yang rusak, bertujuan
 untuk
 memisahkan urusan dien dari negara, berjibaku di atas keduniawian dan
 sibuk
 dengan kenikmatan dan kelezatannya serta menjadikannya sebagai
 satu-satunya
 tujuan di dalam kehidupan ini, melupakan dan melalaikan rumah akhirat
 dan
 tidak melirik kepada amalan-amalan ukhrawi ataupun memperhatikannya.
 Sabda
 Rasulullah berikut ini sangat tepat dilabelkan kepada seorang sekuler,

 "Artinya : Celakalah budak dinar, budak dirham dan budak khamishah
 (sejenis
 pakaian terbuat dari sutera atau wol, berwarna hitam dan bertanda); jika
 diberi, dia rela dan jika tidak diberi, dia mendongkol. Celaka dan
 merugilah
 (sia-sialah) dia dan bila duri mengenainya, maka dia tidak
 mengeluarkannya"
 [Al-Bukhari, al-Jihad (2883)]

 Setiap orang yang mencela sesuatu dari ajaran Islam baik melalui ucapan
 ataupun perbuatan maka sifat tersebut dapat dilekatkan padanya.
 Barangsiapa
 menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pemutus dan membatalkan
 hukum-hukum syari'at, maka dia adalah seorang sekuler. Siapa yang
 membolehkan semua hal yang diharamkan seperti perzinaan, minuman keras,
 musik dan transaksi ribawi dan meyakini bahwa melarang hal itu berbahaya
 bagi manusia dan merupakan sikap apatis terhadap sesuatu yang memiliki
 mashalahat terhadap diri, maka dia adalah seorang Sekuler. Siapa yang
 mencegah atau mengingkari penegakan hukum hudud seperti hukum bunuh
 terhadap
 si pembunuh, rajam, cambuk terhadap pezina atau peminum khamar, potong
 tangan pencuri atau perampok dan mengklaim bahwa penegakannya menyalahi
 sikap lemah lembut dan mengandung unsur kesadisan dan kebengisan, maka
 dia
 masuk ke dalam sekulerisme.

 Sedangkan hukum Islam terhadap mereka, maka sebagaimana firman Allah Swt
 tatkala memberikan sifat kepada orang-orang Yahudi,

 "Artinya : Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Al-Kitab (Taurat)
 dan
 ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang
 berbuat
 demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. "
 [Al-Baqarah
 :85].

 Barangsiapa menerima sesuatu yang setara dari ajaran agama seperti Ahwal
 Syakhshiyyah (Undang-Undang Perdata), sebagian ibadah dan menolak apa
 yang
 tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka dia masuk ke dalam makna ayat
 ini.

 Demikian juga firmanNya.

 "Artinya : Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
 niscaya
 kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan
 sempurna
 dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang
 tidak
 memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa
 yang
 telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka
 kerjakan." [Hud:15-16]

 Maka, tujuan utama kaum sekuler adalah menggabungkan dunia dan
 kenikmatan
 pelampiasan hawa nafsu sekalipun diha-ramkan dan mencegah dari melakukan
 kewajiban, maka mereka masuk ke dalam makna ayat di atas dan juga ayat
 berikut,

 "Artinya : Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka
 Kami
 segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang
 Kami
 kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya
 dalam keadaan tercela dan terusir." [Al-Isra :18]

 Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits semisalnya, wallohu a' lam.

 [Fatawa Fi at-Tauhid, dari fatwa Fadhilatusy Syaikh Ibn Jibrin, h.39-40]

 [Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah
 Min
 Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini-2,
 Darul
 Haq]

 Sumber : http://almanhaj.or.id/index.php?action=mo
 <http://almanhaj.or.id/index.php?action=more&article_id=1353&bagian=0>
 re&article_id=1353&bagian=0

 [Non-text portions of this message have been removed]

 [Non-text portions of this message have been removed]

 [Non-text portions of this message have been removed] 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke