שלום לחברי האסיפה,

לקראת האסיפה הכללית שתתקים ביום רביעי ה- 21.3.18 בשעה 18:00, מצורפים בזאת

1. דוח מבוקר לשנת 2017 לעיונכם לקראת האסיפה

2. טופס הצבעה מרחוק למי שלא יכל להגיע לאסיפה. את הטופס המלא יש לשלוח לכתובת
מייל off...@wikimedia.org.il עד ה- 20 לחודש בשעה 21:00.

בברכה,
מיכל לסטר
מנכ"לית
ויקימדיה ישראל


*Regards,*


*Michal Lester,*

*Executive DirectorWikimedia Israel*
*http://www.wikimedia.org.il <http://www.wikimedia.org.il/>  *
*972-50-8996046 ; 972-77-751-6032  *

Attachment: דוח כספי (4).pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: טופס הצבעה מרחוק 11.3.17.docx
Description: MS-Word 2007 document

_______________________________________________
Wikimedia-il-assembly mailing list
Wikimedia-il-assembly@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-il-assembly

לענות