Wikipedia 15 ietvaros starptautiska kampaņa ar mērķi uzrunāt bibliotekārus
iesaistīties mūsu darbā: #1Lib1Ref [1]. Aicinu visus, kam ir iespējas,
izplatīt šo pazīstamu bibliotekāru vidū.

Lūdzu, pārlasiet un palabojiet kļūdas tulkojumā.

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/The_Wikipedia_Library/1Lib1Ref/lv

 Mārtiņš
_______________________________________________
Wikimedia-lv mailing list
Wikimedia-lv@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-lv

Reply via email to