Pārsūtu informāciju no OpenStreetMap listes, gan jau tēma ir saistoša arī
mums.

 Mārtiņš

---------- Forwarded message ----------
From: Rihards <ric...@nakts.net>
Date: 2016-10-25 22:30 GMT+03:00
Subject: [Talk-lv] ģeotelpisko datu atvērtība latvijā
To: talk-lv <talk...@openstreetmap.org>


https://www.facebook.com/events/208567172888019/

lata organizēts pasākums 3. novembrī LU. vajadzētu visus saistītos
valsts/pašvaldību darbiniekus uzaicināt ;)

"Semināra– diskusijas “Latvijas publiskās pārvaldes ģeotelpiskie dati un
to pieejamība atvērto datu formātā IT uzņēmumiem” mērķis veicināt
ģeotelpisko datu atvēršanu Latvijā, lai sekmētu Latvijas IT uzņēmumu
iespējas ģeotelpisko datu izmantošanā jaunu programmatūras produktu
radīšanā."
--
 Rihards

_______________________________________________
Talk-lv mailing list
talk...@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-lv
_______________________________________________
Wikimedia-lv mailing list
Wikimedia-lv@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-lv

Reply via email to