Vážení členovia a podporovatelia Wikimedie Slovenká republika. 

Rok sa s rokom zišiel a je mojou príjemnou povinnosťou pozvať vás na
nasledujúce, v poradí už 6., valné zhromaždenie nášho občianskeho
združenia. Zídeme sa na tradičnom mieste, v hackerspacei Progressbar na
Michalskej 3 v Bratislave (48°8'39.372"N, 17°6'24.048"E [1]) v sobotu
16.1.2016. Zhromaždenie začína o 15:00, plánované ukončenie je o 17:00,
čiže aj mimobratislavskí sa môžu dostať domov pomerne ľahko. 

Dôležitým bodom zhromaždenia bude voľba, nakoľko potrebujeme zaplniť
prázdne miesto podpredsedu. V činnosti Wikimédie SK za slobodné
vzdelávanie vás radi uvidíme aj bez oficiálnej funkcie, ale ak cítite,
že vám miesto podpredsedu vo vašej práci pomôže, zvážte kandidovanie.
Radi vám s vaším výberom poradíme. Valné zhromaždenie sa môže operatívne
rozhodnúť aj pre ďalšiu voľbu; ak by ste teda mali záujem o miesto v
predsedníctve alebo revíznej komisii, prosím kontaktujte nás, najlepšie
vopred. 

Rok 2016 bude pre Wikimediu SK výzvou. Na jednej strane bude moja
predsedovská maličkosť celý rok v zahraničí na dobrovoľníckom pobyte; na
druhej strane sa výrazne posilní naša snaha o profesionalizáciu
organizácie, výsledkom čoho by sme v roku 2017 mohli mať prvého
zamestnanca. Veľa práce budem môcť vybaviť zo zahraničia ale miestnym
záležitostiam (prednáška, účastiam na konferenciách, pracovným
stretnutiam s partnermi a pod.) sa nebudem môcť venovať. O to viac
budeme budúci rok potrebovať vašu pomoc v týchto oblastiach! Na
zhromaždení sa porozprávame o podrobnostiach. 

Podrobnejšie informácie budú priebežne zverejňované na
http://wikimedia.sk/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie/16.1.2016 [2] 

Za tím Wikimedie SK sa teším na stretnutie! 
-- 

Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [3]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [4]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [5] 

Links:
------
[1] http://www.openstreetmap.org/node/1096120193
[2] http://wikimedia.sk/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie/16.1.2016
[3] http://wikimedia.sk
[4] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[5] https://twitter.com/WikimediaSK
_______________________________________________
Wikimedia-SK-oznamy mailing list
Wikimedia-SK-oznamy@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk-oznamy

Reply via email to