Vážení členovia, podporovatelia a priaznivci Wikimédie, 

s radosťou Vás pozývam na českú _WIKIKONFERENCIU_, ktorá sa uskutoční v
BRNE dňa 3.12.2016 (sobota)! Na konferencii sa predstavia viacerí
významní rečníci hnutia Wikimédia, vrátane zahraničných, a aj
zástupcovia českého vzdelávania. Konferenciu organizuje Wikimedia Česká
republika (oficiálna pobočka celosvetovej Nadácie Wikimedia) s podporou
Masarykovej univerzity a Spolkom absolventov a priateľov Masarykovej
univerzity. 

Viac informácií je na http://wikikonference.cz [1] 

Wikimedia Slovenská republika tohto roku PODPORÍ 3 ĽUDÍ zo Slovenska.
Máte záujem stretnúť špičku českého a medzinárodného hnutia Wikimédia,
povymieňať si názory s ľuďmi podobného zamerania a nabrať inšpiráciu a
energiu pre ďalšie rozširovanie slobodného vzdelávania? Tak DO 1.12.
23:59 NAPÍŠTE na michal.matu...@wikimedia.sk stručnú správu (približne 2
nedlhé odstavce), v ktorej vysvetlíte kto ste (registrovaný
prispievateľ, čitateľ, pracovník neformálneho vzdelávania...) a prečo sa
chcete konferencie zúčastniť (čo vás zaujalo, o čo na nej máte záujem,
ako vám pomôže vo wiki-práci...). Príspevok na 100% CESTOVNÝCH NÁKLADOV
do maximálnej výšky 20 EUR (pre člena Wikimedie SK) alebo 10 EUR (pre
nečlena Wikimedie SK) bude priradený 2.12.2016 predsedom Wikimedie SK. 

Tešíme sa na Vás v Brne! Za Wikimediu SK sa zúčastní podpredsedníčka
Radoslava Semanová. 
-- 

Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [2]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [3]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [4] 

Links:
------
[1] http://wikikonference.cz
[2] http://wikimedia.sk
[3] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[4] https://twitter.com/WikimediaSK
_______________________________________________
Wikimedia-SK-oznamy mailing list
Wikimedia-SK-oznamy@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk-oznamy

Reply via email to