Zdravím. 

Dostal som pozvanie od Združenia Slatinka predstaviť wiki-svet v dvoch
krátkych prednáškach / diskusiách. Malo by to byť aj pre rozhlas, tak
uvidíme... Je trochu problém, že akcia sa koná 9.3. v čase keď som chcel
byť v Berlíne na konferencii Wikimédie ale malo by to byť vyriešiteľné. 

Zatiaľ zdravím! 
-- 

Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [1]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [2]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [3]
 

Links:
------
[1] http://wikimedia.sk
[2] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[3] https://twitter.com/WikimediaSK
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to