Zdravím.

Tohto roku opäť spolu s Nadáciou PARTNERS pripravujeme súťaž Deň finančnej
gramotnosti s Wikipédiu ( http://sk.wikipedia.org/wiki/WP:DFG ). Po
skúsenostiach z minulého roku som chcel z pravidiel odstrániť zverejňovanie
víťazov pod občianskym menom (iba pod používateľským) a rozdelenie článkov
na pôvodné a prekladové. Tieto návrhy boli zamietnuté, preklady zjavne
kvôli nevhodnej formulácii v pravidlách (v zásade by boli ceny rozdelené
rovnomerne v oboch kategóriách, ale navyše by sa rozhodlo medzi prvými
výhercami v oboch kategóriách o "najvyšší prínos pre Wikipédiu" a ten by
vyhral hlavnú cenu).

Minulého roku som súťaž koncipoval tak aby pridala čo najviac nového obsahu
a prípadne nalákala nových ľudí, preto som bol za preklady. Tohto roku som
chcel preklady oddeliť len kvôli požiadavkám komunity. Zverejňovanie
víťazov pod občianskym menom považujem ale za veľkú chybu prvého ročníku.

Máte nejaké návrhy ako vyriešiť tento problém? V prípade silnej požiadavky
na zverejňovanie občianskeho mena dokonca preferujem odstúpiť od súťaže
(Nadácia PARTNERS ju môže organizovať aj bez WMSK a vo WMSK môžme spraviť
všeobecnejšiu súťaž (napr 1000 najdôležitejších článkov), ktorá by snáď
bola lákavejšia a asi aj užitočnejšia).

S pozdravom

-- 
Michal Matúšov
SKEJ - Slovenská esperantská mládež, http://skej.esperanto.sk/
Slovenská esperantská federácia (podpredseda)
Wikimedia Slovenská republika, (predseda) http://wikimedia.sk/
Esperanto kaj Libera Scio
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to