Ahojte,

dovoľte mi vyjadriť k danej problematike môj názor. Na jednej strane sa
bude opierať o moje skúsenosti ako minuloročný súťažiaci, na strane ďalšej
o moje skúsenosti s rôznymi súťažiami a môj osobný názor.

*Preklady vs. rešerše*

Nevidím dôvod nato, že keď komunita reklamuje preklady, že sa hneď musí
pristúpiť ku takému kroku, aby sa jej vyhovelo. Predseda združenia by mal
zvážiť, či chce plávať pohodlne dolu prúdom alebo či svojím konaním a
rozhodovaním naplní čo najlepšie poslanie a ciele združenia. Táto
dobrovoľná súťaž je v kompetencii jej usporiadateľov (Partners + WMSK).
Preto by si týto usporiadatelia mali určiť svoje vlastné pravidlá v súlade
s podmienkami WMSR resp. WMF a neorientovať sa zbytočne nejakými
nekompetentnými požiadavkami zo strany viac-menej anonymnej komunity. Pre
vytvorenie dvoch sekcií nevidím žiadny dôvod. Ako som už v osobnom
roshovore s pánom Matúšovom spomínal, vyhodnocovanie článkov sa uskutočňuje
na základe finálnej kvality príspevkov. To, že nejaký článok bol vyhotovený
jednoduchou alebo zložitou cestou, môže porota v svojom hodnotení
zohľadniť. Napr. sa môže v pravidlách stanoviť, že články, ktoré budú
vyhotovené z väčšej časti ako 50 % z českého prekladu, budú hodnotené ako
malus. Teda, články, pri ktorých autor vykoná rozsiahle rešerše z knižných
a iných zdrojov budú hodnotnejšie ako články, ktoré sa iba jednoduchou
cestou preložia z českého jazyka do slovenského. Zbytočné zavádzanie dvoch
kategórií vidím iba ako zbytočné komplikovanie celej súťaže, ktoré pôjde na
úkor súťažiacich a na úkor nášho žiadaného výsledku, aby na WP boli
vygenerované čo najhodnotnejšie články, podľa možnosti s pozadím kvalitnej
rešerše zo strany autora.

Komunite sa to môže pretlmočiť elegantným spôsobom, že aj počas druhého
ročníka súťaže sa skúma ako sa situácia ohľadom prekladov vyvinie.

*Zverejnenie osobných mien účastníkov*

Z mojej minuloročnej skúsenosti o zverejneňovaní celého mena autora,
taktiež nevidím žiadny dôvod na zmeny. V pravidlách súťaže to je úplne
jasne stanovené, a ak s tým budúci súťažiaci má nejaký problém, nie je
nútený sa zúčastniť. Pre mňa je táto otázka úplne bezpredmetná. Zverejnenie
celých mien je prípustné a pokiaľ je to podmienka zo strany Partners malo
by sa jej vyhovieť. Nemôžme predsa vždy len brať, brať, brať a nič zato
dávať.

*Usporiadať túto súťaž - áno/nie*

Takáto forma neistoty je podľa mňa celkom nemiestna. Tak konečne máme
záujemcov, ktorý sa externe unúvajú o rozšírenie obsahov  WP a ako
združenie sa im postavíme do cesty a odmietneme to? Tak to je v protiklade
s účelom a cieľom, ktorý je pre združenie WMSR v stanovách určené.


Rudko


2014-08-21 13:53 GMT+02:00 Michal Matúšov <ku...@i-espero.info>:

> Zdravím.
>
> Tohto roku opäť spolu s Nadáciou PARTNERS pripravujeme súťaž Deň finančnej
> gramotnosti s Wikipédiu ( http://sk.wikipedia.org/wiki/WP:DFG ). Po
> skúsenostiach z minulého roku som chcel z pravidiel odstrániť zverejňovanie
> víťazov pod občianskym menom (iba pod používateľským) a rozdelenie článkov
> na pôvodné a prekladové. Tieto návrhy boli zamietnuté, preklady zjavne
> kvôli nevhodnej formulácii v pravidlách (v zásade by boli ceny rozdelené
> rovnomerne v oboch kategóriách, ale navyše by sa rozhodlo medzi prvými
> výhercami v oboch kategóriách o "najvyšší prínos pre Wikipédiu" a ten by
> vyhral hlavnú cenu).
>
> Minulého roku som súťaž koncipoval tak aby pridala čo najviac nového
> obsahu a prípadne nalákala nových ľudí, preto som bol za preklady. Tohto
> roku som chcel preklady oddeliť len kvôli požiadavkám komunity.
> Zverejňovanie víťazov pod občianskym menom považujem ale za veľkú chybu
> prvého ročníku.
>
> Máte nejaké návrhy ako vyriešiť tento problém? V prípade silnej požiadavky
> na zverejňovanie občianskeho mena dokonca preferujem odstúpiť od súťaže
> (Nadácia PARTNERS ju môže organizovať aj bez WMSK a vo WMSK môžme spraviť
> všeobecnejšiu súťaž (napr 1000 najdôležitejších článkov), ktorá by snáď
> bola lákavejšia a asi aj užitočnejšia).
>
> S pozdravom
>
> --
> Michal Matúšov
> SKEJ - Slovenská esperantská mládež, http://skej.esperanto.sk/
> Slovenská esperantská federácia (podpredseda)
> Wikimedia Slovenská republika, (predseda) http://wikimedia.sk/
> Esperanto kaj Libera Scio
>
>
> _______________________________________________
> Wikimedia-SK mailing list
> Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk
>
>


-- 
Rudolf Smehyl
Blumenstraße 16
44147 Dortmund
E-Mail: rudolf.sme...@yahoo.de
Tel.: 015251570346
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to