Zdravím.

Zatiaľ sa 2 ľudia od nás zaujímajú o cestu na CEE stretnutie do Kyjeva - ja
a Rudko.

Treba vopred pripraviť agendu aby mala naša účasť zmysel a oplatila sa.
Teda čo chceme získať, čo môžme odovzdať. Ja by som uvítal hlavne rady ako
viac aktivizovať ľudí pre prácu v organizácii (naschvál nehovorím o
dobrovoľníkoch na internetových projektoch, napr macedónci založili už
druhú organizáciu ale na Wikipédii majú 80,000 článkov...). Druhou témou by
bola príprava na zamestnanca a celková profesionalizácia. Prípadne aj
vzťahy s verejnosťou a medializácia, ale tam u nás skôr vidím neochotu
písať správy pre média...

Ukrajinci chcú zohnať grant, ale je to pomerne otázne. Vzhľadom ale na
ukrajinské pomery by sme našu účasť mohli preplatiť zo zdrojov organizácie.

Budem vďačný za komentáre.
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to