Vážení! 

Je mi príjemnou povinnosťou oznámiť Vám víťazov 3. slovenského ročníka
fotografickej súťaže Wiki miluje pamiatky. Víťazné fotografie spolu s
komentárom sú zverejnené na oficiálnej stránke 

http://wikilovesmonuments.sk/2014/11/vitazi-slovenskeho-rocnika-2014/ 

Za organizačný tím gratulujem víťazom a ďakujem všetkým, ktorí pomohli
so súťažou (napríklad vylepšovaním zoznamov pamiatok na Wikipédii a
podobnými údržbárskymi prácami). 

V roku 2015 túto súťaž NEplánujeme organizovať, rozmýšľame však nad
alternatívami. 

Pekný deň 
-- 

Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [1]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [2]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [3]
 

Links:
------
[1] http://wikimedia.sk
[2] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[3] https://twitter.com/WikimediaSK
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to