Považoval bych za vhodné, že se na nějaké vhodné stránce bude zaznamenávat,
kdo má tablet v danou chvíli u sebe, a kde byl použit. Tím se ospravedlní
finanční náklady na něj vynaložené. Takto je to podle mně neprůhledné,
mimochodem už to že byl pořízen "před časem" a neveřejně je nevhodné. Chápu
dobře že byl pořízen už před záříjovou valnou hromadou? (je zmíněn v zápisu
z ní).

pěkný den

Vojtěch Dostál

místopředseda / vice-chairman
Wikimedia Česká republika / Wikimedia Czech Republic
http://www.wikimedia.cz
Facebook <https://www.facebook.com/Wikimedia.CR> | Twitter
<https://twitter.com/Wikimedia_CR> | Newsletter <http://eepurl.com/FsHJr>
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to