Ahoj Vojtěch,

pripájam sa k Tvojim požiadavkám okrem jednej veci.

Predsedníctvo by aj v budúcnosti malo mať určitú autonómiu, ja som pri
zakladaní uvádzal 150 euro / mes. no na
nejakej presnejšej čiastke sa možeme dohodnúť, pre kt. by predsedníctvo
nepotebovalo nejaké verejné a  schvalovacie
procesy. Samozrejme za podmienok správneho vyúčtovania.

Napríklad ak je potrebné zadovážiť nejaké kancelárske potreby alebo iné
predmety v hodnote pod tú čiastku, aby sa
to dalo kontrolovať.

Poďalšie by sa mal zaviesť proces, že ak niekto uskutoční netransparentné
nakladanie s majetkom, aby bol za to
zodpovedný a ručil za plnú náhradu škody.

Teda napr. ak predseda uskutoční alebo počas jeho vedomia sa uskutoční
netransparentný proces nákupu, bude musieť
takúto transakciu združeniu nahradiť z vlastných prostriedkov a je za to
trestnoprávne zodpovedný.


S pozdravom,

Rudko
2014-12-11 13:48 GMT+01:00 Vojtěch Dostál <vojtech.dos...@wikimedia.cz>:

> Považoval bych za vhodné, že se na nějaké vhodné stránce bude
> zaznamenávat, kdo má tablet v danou chvíli u sebe, a kde byl použit. Tím se
> ospravedlní finanční náklady na něj vynaložené. Takto je to podle mně
> neprůhledné, mimochodem už to že byl pořízen "před časem" a neveřejně je
> nevhodné. Chápu dobře že byl pořízen už před záříjovou valnou hromadou? (je
> zmíněn v zápisu z ní).
>
> pěkný den
>
> Vojtěch Dostál
>
> místopředseda / vice-chairman
> Wikimedia Česká republika / Wikimedia Czech Republic
> http://www.wikimedia.cz
> Facebook <https://www.facebook.com/Wikimedia.CR> | Twitter
> <https://twitter.com/Wikimedia_CR> | Newsletter <http://eepurl.com/FsHJr>
>
> _______________________________________________
> Wikimedia-SK mailing list
> Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk
>
>


-- 
Rudolf Smehyl
Blumenstraße 16
44147 Dortmund
E-Mail: rudolf.sme...@yahoo.de
Tel.: 015251570346
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to