Zdravím.

Rozprával som sa s Jetamom o možných termínoch pre valné zhromaždenie. Ako
najlepší termín nám vyšiel 21. marec. Ako zvyčajne by mal byť v Bratislave.

Tentoraz by som však stretnutie rád pojal zo širšia. Wikimedia SK existuje
už 3 roky, za ten čas sme sa dosť zmenili, prebehli nejaké výmeny ľudí a o
dosť lepšie sme pochopili ako sa pracuje vo wikimedickej organizácii.
Vyrástli sme ale s vlastným rastom sme sa nevyrovnali úplne.

Preto by som rád využil čas pred valným zhromaždením na zhodnotenie
súčasnosti a plány do budúcnosti. Rád by som počul názory viacerých ľudí na
slabé a silné stránky organizácie, na naše možnosti hlavne vo vzťahu k
aktívnym členom a ich rozvoji. A predovšetkým by som rád _spoločne_
zhodnotil "čo s tým" a vytvoril víziu do budúcnosti. Momentálne je príliš
veľa vecí v rukách príliš málo ľudí - to nie je vhodná situácia z hľadiska
stability činnosti organizácie, napríklad keď ja mám inú prácu, mnohé veci
vo WMSK meškajú.

Vlastne by to bolo nadviazanie na prípravné stretnutia z pred založenia
organizácie.

Môj plán je stretnúť sa v sobotu 21.3. okolo 11:00, spraviť analýzu a celú
poradu  (s prestávkou na jedlo okolo 13:00) do cca 16:00. Potom začať
štandardné valné zhromaždenie, kde hlavnou časťou by bolo schválenie
výročnej správy a financií.

Uvažujeme, že deň vopred spravíme oslavu k 200 000 článkom na Wikipédii s
odovzdávaním cien Wiki miluje pamiatky. Tak by napríklad cezpoľní nemuseli
ísť pol dňa do Bratislavy a späť len kvôli jednému večeru.

Podrobný plán porady ešte pripravíme; pripomienky k princípu akcie vítame
už teraz!

Majte sa

-- 
KuboF Hromoslav (Michal Matúšov)
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to