Vážení členovia a podporovatelia Wikimédie,
prinášame pre vás zhrnutie z valného zhromaždenia Wikimedie SK, ktoré sa
uskutočnilo 21. marca 2015 v Bratislave.

Pred samotným valným zhromaždením prebiehala porada, ktorej sa zúčastnili 4
ľudia. Uznali sme za vhodné robiť podobné porady častejšie, najlepšie
osobne.

Wikimedia SK bude pokračovať vo fotografickej súťaži "Wiki miluje pamiatky"
aj v roku 2015. Vzhľadom k zaneprázdnenosti organizátorov, zabezpečí
organizácia plateného pracovníka - konkrétny spôsob pracovného pomeru bude
dohodnutý.

Spolu s organizáciou E@I pracujeme na projekte Wikimesta Nitra. V rámci
projektu budú vybrané významné miesta v Nitre, k nim napísané články na
slovenskú Wikipédiu, preložené do vybraných inojazyčných Wikipédií a na
dané miesta budú umiestnené plakety s QR-kódom.

V nadväznosti na Wikimesto Nitra zorganizuje Wikimedia SK fotografickú
expedíciu v oblasti Nitry niekedy do leta 2015. Podľa výsledkov expedície
je možné spraviť ďalšiu expedíciu na jeseň 2015.

Wikimedia SK sa zapojí do medzinárodnej súťaže "Wikijar strednej a
východnej Európy"  (CEE Spring) s Michalom Matúšovom ako koordinátorom.
Vzhľadom k zaneprázdnenosti koordinátora sa počíta s organizovaním na
základnej úrovni. Pomoc je vítaná hlavne v oblasti prípravy stránky na
Wikipédii a komunikácii s komunitou a víťazmi - ozvať sa môžte priamo mne
osobne.

Otázka spolupráce s knižnicami a archívmi ostala otvorená. Slovenská
národná knižnica pracuje na veľkom digitalizačnom projekte slobodnej
slovenskej literatúry, pričom obsah by sa dal nahrať aj na Commons a
Wikizdroje. Ostala otázka, nakoľko je možné a vhodné "konkurovať" národnej
knižnici v podobnom projekte? Pravdepodobne bude situácia jasnejšia po
ukončení projektu národnej knižnice.

Wikimedia SK sa pridala k pozvaniu Jimmyho Walesa na spojenú českú
Wikikonferenciu a OpenAlt do Brna v novembri 2015. V prípade úspechu by
Wikimedia SK preplatila cestu niektorým Slovákom, podmienky budú dohodnuté
neskôr.

Wikimedia Sk uskutoční prvú slovenskú Wikikonferenciu počas dobre
zabehnutej OSSConf začiatkom júla v Žiline. Organizácii sa budú venovať
hlavne Michal Matúšov (program a organizovanie za Wikimediu SK) a Michal
Páleník (komunikácia s organizátormi OSSConf).

Na záver by som ešte chcel poďakovať všetkým, ktorí prispievajú svojou
troškou k naplneniu našej misie za kvalitné, slobodné vzdelanie dostupné
pre všetkých. Okrem vyššie spomenutých, hlavne Petrovi Orságovi za jeho
prácu vo vzdelávacom programe, Radke Semanovej za pomoc so vzťahmi s
verejnosťou, administratívou a nápadmi a v neposlednej rade Petrovi
Balážovi za neustále nápady, pomoc a rady. Tiež ďakujem všetkým, ktorí našu
činnosť podporili finančne, hlavne pomocou 2% z daní - táto pomoc nám
umožňuje operatívnejšie reagovať na nové potreby a projekty.

Za tím Wikimedíe SK

-- 
Michal Matúšov
predseda Wikimedie SK
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to