Zdravím.

Ako sme už spomínali, Wikimedia SK sa tento víkend zúčastní na Wikimedickom
stretnutí strednej a východnej Európy, ktoré bude v Estónsku (viac na
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_CEE_Meeting_2015 ). Je to
predovšetkým pracovné stretnutie, kde dôležitou súčasťou bude výmena
znalostí, skúseností a kontaktov, školenia a tréningy. Ako zástupcovia
Wikimedie SK boli zvolení:

   1. Radoslava Semanová, vzťahy s verejnosťou;
   2. Matej Grochal, bývalý podpredseda;
   3. Michal Matúšov, predseda.

Zástupcovia boli zvolený podľa toho aký prospech môže mať organizácia a
wikimedické hnutie z ich účasti. Radka sa ukázala byť schopná v správe
organizácie, zháňaní ľudí a pomáhala s niektorými nedávnymi projektami.
Matej bol podpredsedom, niekoľko krát viedol Wiki miluje pamiatky; na čas
sa stiahol a teraz sa vracia. Michal (moja maličkosť) od začiatku vedie
organizáciu, viaceré projekty a účastní sa konferencií - v Estónsku teda
okrem iného pomôže ostatným s prvými kontaktmi a "odovzdaním štafety".

Ako reprezentanti sme si už naplánovali program podľa toho, kto sa čomu
chce v organizácii venovať. Ciele našej výpravy sme stanovili nasledovne:

   1. aktivizovanie súčasných a získanie nových dobrovoľníkov pre
   organizáciu;
   2. projekty s malou potrebou ľudskej práce;
   3. profesionalizácia (o.i. vzťahy medzi predsedníctvom, zamestnancom a
   dobrovoľníkmi).

Na záver by som sa chcel poďakovať každému, kto pre Wikimediu SK poskytol
svoje 2% z daní! Naša účasť je čiastočne pokrytá práve z týchto darov a
práve vďaka ním sme mohli na stretnutie poslať až 3 ľudí. Ďakujeme, že nám
pomáhate pomáhať <3

S pozdravom!

-- 
Michal Matúšov
predseda Wikimedie SK
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to