Zdravím.

Preposielam pozvánku na zaujímavú akciu, ktorá sa týka otvoreného softvéru. Keďže v hnutí wikimédia dbáme na slobodu aj pri softvéry, záujemcovia z našich radov by mohli aj prednášať o spájaní slobodného softvéru so sobodným obsahom (návrhy na prednášky do 28.9.2015).

Michal

Pôvodná správa:
Ahoj.

V dňoch 10.10.2015 - 11.10.2015 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Košice uskutoční OSS víkend, popularizačná akcia s prednáškami o
otvorenom softvéri, hardvéri, dátach, štandardoch, vzdelávaní.

Informácie, program, registrácia príspevkov: http://ossden.soit.sk/

Registrácia príspevkov ja zatiaľ otvorená do 28.9.2015.
Budeme radi, keď niekto z Wikipedie/Wikimedie príde.

Martin Šechný, SOIT

--
Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [1]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [2]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [3]


Links:
------
[1] http://wikimedia.sk
[2] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[3] https://twitter.com/WikimediaSK

_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to