Zdravím členov a priaznivcov!

Prinášam výsledky volieb z Valného zhromaždenia konaného 16. januára 2016 v
 Progressbare v Bratislave.
Členovia občianskeho združenia zúčastnení na zhromaždení zvolili/potvrdili
tieto osoby:

== Predsedníctvo ==
Michal Matúšov ostáva predsedom
Radoslava Semanová  bola zvolená za podpredsedníčku
Matej Grochal bol zvolený za člena predsedníctva

Zároveň ďakujeme Petrovi Orságovi za prácu vo WMSK

== Revízna komisia ==
Michal Páleník ostáva členom
Peter Baláž ostáva členom
Patrik Kunec bol zvolený za člena revíznej komisie

Zároveň ďakujeme Rudolfovi Šmehýlovi za prácu vo WMSK.

Vítame nových členov Wikimedie SK a služobne starším, ktorí ešte nemali tú
príležitosť, jemne pripomíname členský príspevok :)
S pozdravom a želaním čo najlpšieho víkendu a týždňa

Matej Grochal
člen predsedníctva
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to