Dobrý večer. 

Za Wikimediu SK Vám prajeme šťastný a úspešný rok 2017 a splnenie vašich
snov! 

Onedlho sa na Vás obrátime s dôležitými vecami, ako sú valné
zhromaždenie, správy o činnosti a financiách a pracovný plán na rok
2017; teraz je však čas osláv starého a nového roku, preto Vám s
radosťou pripíjam na zdravia a opäť prajem pekný nový rok! 

S pozdravom 
-- 

Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [1]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [2]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [3] 

Links:
------
[1] http://wikimedia.sk
[2] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[3] https://twitter.com/WikimediaSK
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to