Vážení členovia, podporovatelia a priaznivci Wikimedie Slovenská
republika, 

v mene predsedníctva Vás pozývam na valné zhromaždenie Wikimedie SK,
ktoré sa uskutoční 11.3.2017, začiatok o 11:00 v PROGRESSBARE
HACKERSPACE (Michalská 3, Bratislava, 48°8'39.372"N, 17°6'24.048"E [1]).
Trvalý odkaz na stránke:
http://wikimedia.sk/Valn%C3%A9_zhroma%C5%BEdenie/11.3.2017 

Program je zverejnený na Etherpade:
https://etherpad.wikimedia.org/p/wmsk-valne-2017marec [2]
V prípade, že by ste chceli pridať do programu ďalší bod, dopíšte ho
rovno do Etherpadu do sekcie návrhov alebo kontaktujte predsedníctvo. 

Tentoraz počas valného zhromaždenia nie sú plánované voľby, hlavnou
časťou programu bude správa o činnosti a financiách za rok 2016 a plán
na rok 2017. Avšak, Wikimedia SK je stále otvorená ľuďom, ktorí by radi
poskytli svoje skúsenosti a čas pre zveľadenie slobodného vzdelávania -
či už ako pomocníci, vedúci projektov alebo ako členovia predsedníctva
alebo revíznej komisie - zvážte či dozrel čas aby ste práve Vy prebrali
novú funkciu! Prebrať funkciu je výborný spôsob ako prispieť k činnosti
organizácie, ktorá podporuje jednu z najnavštevovanejších webových
stránok a mení životy ľudí k lepšiemu. V prípade záujmu ideálne
kontaktujte predsedníctvo ešte pred valným zhromaždením. 
Tešíme sa na Vás! 
v mene predsedníctva 
Michal Matúšov 

-- 

Michal Matúšov
[[:w:sk:Redaktor:KuboF]]
+421 910 293 139
Wikimedia Slovenská republika
Dom služieb ALFA
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
predseda / president
Web: http://wikimedia.sk [3]
Facebook: www.facebook.com/WikimediaSK [4]
Twitter: https://twitter.com/WikimediaSK [5] 

Links:
------
[1] http://www.openstreetmap.org/node/1096120193
[2] https://etherpad.wikimedia.org/p/wmsk-valne-2017marec
[3] http://wikimedia.sk
[4] http://www.facebook.com/WikimediaSK
[5] https://twitter.com/WikimediaSK
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to