Zdravím.

Touto správou by som rád začal diskusiu k dôležitej téme,  ktorú budeme
preberať a hlasovať o nej počas valného zhromaždenia.

Pozadie:
Keď sme zakladali Wikimediu SK, v 2011, mali sme záujem byť schválení za
Pobočku, presne podľa vtedajšieho systému. Na to sme potrebovali získať
určitý minimálny počet členov, čo sme dosiahli v 2013. V tom čase sme však
organizovali viacero vecí naraz (sútaže, Stretnutie strednej a východnej
Európy) a mali aj osobný život a nemohli sme sa plnohodnotne venovať
potrebnej administratíve spojenej s uznaním. V tom čase bola zmenená
štruktúra organizácií - oi. pribudli Skupiny používateľov (administratívne
nenáročné zoskupenia,  tiež "prípravka" na pobočku) a predsedníctvo WMF
rozhodlo,  že nové pobočky budú schválené až po 2-ročnej práci ako Skupina
používateľov. Pre WMSK však ešte ostal istý manévrovací priestor lebo sme
do schvaľovacieho procesu vstúpili pred zmenou pravidiel a naše valné
zhromaždenie rozhodlo skúsiť využiť tento priestor, čo úspechy neprinieslo.
Počas Wikimánie 2016 som sa ja s Matejom Grochalom, členom predsedníctva,
stretli s Komisiou pre pridružené organizácie (orgán s dôležitým slovom pre
schvaľovanie pridružených organizácií), ktorí odporučili aby Wikimedia SK
predsa začala ako Skupina používateľov. V poslednom čase boli kritériá pre
uznanie za Pobočku sprísnené (napr. programová činnosť aspoň raz za 2
mesiace a, predovšetkým, silný dôraz na partnerstvá s inými organizáciami),
čo sťažuje situáciu WMSK. Navyše, v súčasnosti sa plánuje zrušiť status
Pobočky pre organizácie, ktoré už nespĺňajú nové kritériá.

Opodstatnenie:
Byť uznaný (v akejkoľvek forme) Nadáciou Wikimédia považujeme za užitočné,
lebo jednak si tým budujeme meno a povesť (tak na Slovensku ako aj vo wiki
svete, čo nám uľahčuje nadväzovanie užitočných partnerstiev) a druhak nám
to uľahčuje prístup k užitočným službám (napr.  povolenie používať názov
"Wikimedia", pozvanie na Konferenciu Wikimédie (kde sme ako WMSK boli
naposledy v 2013) a zlepší to našu pozíciu v súvislosti s budúcimi zmenami
(napr. ohľadom grantov, ktoré sa pomerne často menia)) . Dostali sme
informáciu, že môžeme získať výnimku ohľadom názvu a byť právne
registrovaní (a používať na Slovensku) názov "Wikimedia Slovenská
republika", zatiaľ čo v medzinárodnom hnutí Wikimédia budeme používať iný
názov, zodpovedajúci statusu Skupiny používateľov.

Návrh:
Predsedníctvo Wikimedie SK navrhuje aby Valné zhromaždenie zmenilo svoje
rozhodnutie a dalo predsedníctvu za úlohu postarať sa o schválenie za
Skupinu používateľov.

Ak voči návrhu nebudú silné námietky, začnem s predbežnou prípravou
schválenia za Skupinu používateľov aby sme, v prípade schválenia Valným
zhromaždením, mohli prístupové dokumenty slávnostne podpísať priamo na
zhromaždení s vami všetkými.

V mene predsedníctva Wikimedie SK
Michal Matúšov
predseda
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to