Zdravím všetkých!

Ďakujem za vašu spoluúčasť na, trochu komornejšom, sobotňajšom valnom
zhromaždení! Úspešne boli schválené všetky navrhnuté body, medzi nimi:

  - Výročná správa z roku 2016
  - plán činnosti na rok 2017, z ktorého vyberám:
   - žiadosť o schválenie za Skupinu používateľov
   - snaha opäť zorganizovať Slovenskú WikiKonferenciu, pravdepodobne
   však nie samostatnú
   - upravovacie maratóny - plán na jún a september/október

Zároveň som oficiálne oznámil, že najneskôr na 1. valnom zhromaždení v 2018
sa vzdám funkcie predsedu aby som sa mohol viac zamerať na prácu vo
wikimedickej skupine Esperanto a Slobodné Vedomosti. Týmto teda spúšťame
hľadanie nového predsedu-vodcu - kandidatúry a odporúčania prijímame už
teraz.

K viacerým schváleným bodom sa onedlho vyjadríme podrobnejšie a, ako môžte
vidieť už teraz, k viacerým sú potrební noví dobrovoľníci, čiže môžte začať
rozmýšľať kde sa zapojiť.

Pripravujeme oficiálnu zápisnicu, ktorú zverejníme onedlho.

S pozdravom
Michal Matúšov
predseda
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to