Zdravím!

zhrnutie: pomôžte určiť argumenty pre zachovanie slovenského názvu WMSK

Ako som už informoval v inom vlákne, valné zhromaždenie schválilo návrh
požiadať o schválenie za Skupinu používateľov, namiesto schvaľovania za
Pobočku.

S tým súvisí požiadavka na zmenu názvu, podľa oficiálnych požiadaviek [1].
Valné zhromaždene sa zhodlo, že by sme neradi menili oficiálny slovenský
názov (už si pár rokov tvoríme meno na Slovensku) ale súhlasí so zmenou
anglickej verzie. Takáto možnosť je pre WMF teoreticky prípustná. Tento
víkend budem v Berlíne na Konferencii Wikimédie a vyzistím možnosti a
dohodnem konkrétne podmienky.

Aby som mal čo najlepšiu pozíciu, prosím vás o pomoc s určením
najpádnejších argumentov, prečo hnutie wikimédia (teda predovšetkým naša
práca) bude viac profitovať, ak si náš slovenský názov ponecháme. Vraj
argument "používame ho už 5 rokov" neobstojí. Doteraz najlepší argument je
budovanie si značky na Slovensku.

Informatívne: Momentálne uvažujeme o 2 možných názvoch:

   - Wikimedia User Group Slovakia / Wikimedia Slovenská republika, skupina
   používateľov
   - Wikimedians of Slovakia / Wikimediáni Slovenská republika

Oceníme váš názor aj v tejto veci.

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_
affiliates/Naming_guidelines#wugs

Majte sa

KuboF Hromoslav (Michal Matúšov)

Dňa 9. februára 2017, 16:29, KuboF Hromoslav <kubof.hromos...@gmail.com>
napísal(-a):

> Zdravím.
>
> Touto správou by som rád začal diskusiu k dôležitej téme,  ktorú budeme
> preberať a hlasovať o nej počas valného zhromaždenia.
>
> Pozadie:
> Keď sme zakladali Wikimediu SK, v 2011, mali sme záujem byť schválení za
> Pobočku, presne podľa vtedajšieho systému. Na to sme potrebovali získať
> určitý minimálny počet členov, čo sme dosiahli v 2013. V tom čase sme však
> organizovali viacero vecí naraz (sútaže, Stretnutie strednej a východnej
> Európy) a mali aj osobný život a nemohli sme sa plnohodnotne venovať
> potrebnej administratíve spojenej s uznaním. V tom čase bola zmenená
> štruktúra organizácií - oi. pribudli Skupiny používateľov (administratívne
> nenáročné zoskupenia,  tiež "prípravka" na pobočku) a predsedníctvo WMF
> rozhodlo,  že nové pobočky budú schválené až po 2-ročnej práci ako Skupina
> používateľov. Pre WMSK však ešte ostal istý manévrovací priestor lebo sme
> do schvaľovacieho procesu vstúpili pred zmenou pravidiel a naše valné
> zhromaždenie rozhodlo skúsiť využiť tento priestor, čo úspechy neprinieslo.
> Počas Wikimánie 2016 som sa ja s Matejom Grochalom, členom predsedníctva,
> stretli s Komisiou pre pridružené organizácie (orgán s dôležitým slovom pre
> schvaľovanie pridružených organizácií), ktorí odporučili aby Wikimedia SK
> predsa začala ako Skupina používateľov. V poslednom čase boli kritériá pre
> uznanie za Pobočku sprísnené (napr. programová činnosť aspoň raz za 2
> mesiace a, predovšetkým, silný dôraz na partnerstvá s inými organizáciami),
> čo sťažuje situáciu WMSK. Navyše, v súčasnosti sa plánuje zrušiť status
> Pobočky pre organizácie, ktoré už nespĺňajú nové kritériá.
>
> Opodstatnenie:
> Byť uznaný (v akejkoľvek forme) Nadáciou Wikimédia považujeme za užitočné,
> lebo jednak si tým budujeme meno a povesť (tak na Slovensku ako aj vo wiki
> svete, čo nám uľahčuje nadväzovanie užitočných partnerstiev) a druhak nám
> to uľahčuje prístup k užitočným službám (napr.  povolenie používať názov
> "Wikimedia", pozvanie na Konferenciu Wikimédie (kde sme ako WMSK boli
> naposledy v 2013) a zlepší to našu pozíciu v súvislosti s budúcimi zmenami
> (napr. ohľadom grantov, ktoré sa pomerne často menia)) . Dostali sme
> informáciu, že môžeme získať výnimku ohľadom názvu a byť právne
> registrovaní (a používať na Slovensku) názov "Wikimedia Slovenská
> republika", zatiaľ čo v medzinárodnom hnutí Wikimédia budeme používať iný
> názov, zodpovedajúci statusu Skupiny používateľov.
>
> Návrh:
> Predsedníctvo Wikimedie SK navrhuje aby Valné zhromaždenie zmenilo svoje
> rozhodnutie a dalo predsedníctvu za úlohu postarať sa o schválenie za
> Skupinu používateľov.
>
> Ak voči návrhu nebudú silné námietky, začnem s predbežnou prípravou
> schválenia za Skupinu používateľov aby sme, v prípade schválenia Valným
> zhromaždením, mohli prístupové dokumenty slávnostne podpísať priamo na
> zhromaždení s vami všetkými.
>
> V mene predsedníctva Wikimedie SK
> Michal Matúšov
> predseda
>
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to