Keď už, tak prvá varianta: Wikimedia User Group Slovakia / Wikimedia
Slovenská republika, skupina používateľov

toto: Wikimedians of Slovakia / Wikimediáni Slovenská republika, mi príde
ako sekta Vesmírnych a´jašterov

por

Dňa 28. marca 2017, 2:02, KuboF Hromoslav <kubof.hromos...@gmail.com>
napísal(-a):

> Zdravím!
>
> zhrnutie: pomôžte určiť argumenty pre zachovanie slovenského názvu WMSK
>
> Ako som už informoval v inom vlákne, valné zhromaždenie schválilo návrh
> požiadať o schválenie za Skupinu používateľov, namiesto schvaľovania za
> Pobočku.
>
> S tým súvisí požiadavka na zmenu názvu, podľa oficiálnych požiadaviek [1].
> Valné zhromaždene sa zhodlo, že by sme neradi menili oficiálny slovenský
> názov (už si pár rokov tvoríme meno na Slovensku) ale súhlasí so zmenou
> anglickej verzie. Takáto možnosť je pre WMF teoreticky prípustná. Tento
> víkend budem v Berlíne na Konferencii Wikimédie a vyzistím možnosti a
> dohodnem konkrétne podmienky.
>
> Aby som mal čo najlepšiu pozíciu, prosím vás o pomoc s určením
> najpádnejších argumentov, prečo hnutie wikimédia (teda predovšetkým naša
> práca) bude viac profitovať, ak si náš slovenský názov ponecháme. Vraj
> argument "používame ho už 5 rokov" neobstojí. Doteraz najlepší argument je
> budovanie si značky na Slovensku.
>
> Informatívne: Momentálne uvažujeme o 2 možných názvoch:
>
>    - Wikimedia User Group Slovakia / Wikimedia Slovenská republika,
>    skupina používateľov
>    - Wikimedians of Slovakia / Wikimediáni Slovenská republika
>
> Oceníme váš názor aj v tejto veci.
>
> [1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_af
> filiates/Naming_guidelines#wugs
>
> Majte sa
>
> KuboF Hromoslav (Michal Matúšov)
>
> Dňa 9. februára 2017, 16:29, KuboF Hromoslav <kubof.hromos...@gmail.com>
> napísal(-a):
>
>> Zdravím.
>>
>> Touto správou by som rád začal diskusiu k dôležitej téme,  ktorú budeme
>> preberať a hlasovať o nej počas valného zhromaždenia.
>>
>> Pozadie:
>> Keď sme zakladali Wikimediu SK, v 2011, mali sme záujem byť schválení za
>> Pobočku, presne podľa vtedajšieho systému. Na to sme potrebovali získať
>> určitý minimálny počet členov, čo sme dosiahli v 2013. V tom čase sme však
>> organizovali viacero vecí naraz (sútaže, Stretnutie strednej a východnej
>> Európy) a mali aj osobný život a nemohli sme sa plnohodnotne venovať
>> potrebnej administratíve spojenej s uznaním. V tom čase bola zmenená
>> štruktúra organizácií - oi. pribudli Skupiny používateľov (administratívne
>> nenáročné zoskupenia,  tiež "prípravka" na pobočku) a predsedníctvo WMF
>> rozhodlo,  že nové pobočky budú schválené až po 2-ročnej práci ako Skupina
>> používateľov. Pre WMSK však ešte ostal istý manévrovací priestor lebo sme
>> do schvaľovacieho procesu vstúpili pred zmenou pravidiel a naše valné
>> zhromaždenie rozhodlo skúsiť využiť tento priestor, čo úspechy neprinieslo.
>> Počas Wikimánie 2016 som sa ja s Matejom Grochalom, členom predsedníctva,
>> stretli s Komisiou pre pridružené organizácie (orgán s dôležitým slovom pre
>> schvaľovanie pridružených organizácií), ktorí odporučili aby Wikimedia SK
>> predsa začala ako Skupina používateľov. V poslednom čase boli kritériá pre
>> uznanie za Pobočku sprísnené (napr. programová činnosť aspoň raz za 2
>> mesiace a, predovšetkým, silný dôraz na partnerstvá s inými organizáciami),
>> čo sťažuje situáciu WMSK. Navyše, v súčasnosti sa plánuje zrušiť status
>> Pobočky pre organizácie, ktoré už nespĺňajú nové kritériá.
>>
>> Opodstatnenie:
>> Byť uznaný (v akejkoľvek forme) Nadáciou Wikimédia považujeme za
>> užitočné, lebo jednak si tým budujeme meno a povesť (tak na Slovensku ako
>> aj vo wiki svete, čo nám uľahčuje nadväzovanie užitočných partnerstiev) a
>> druhak nám to uľahčuje prístup k užitočným službám (napr.  povolenie
>> používať názov "Wikimedia", pozvanie na Konferenciu Wikimédie (kde sme ako
>> WMSK boli naposledy v 2013) a zlepší to našu pozíciu v súvislosti s
>> budúcimi zmenami (napr. ohľadom grantov, ktoré sa pomerne často menia)) .
>> Dostali sme informáciu, že môžeme získať výnimku ohľadom názvu a byť právne
>> registrovaní (a používať na Slovensku) názov "Wikimedia Slovenská
>> republika", zatiaľ čo v medzinárodnom hnutí Wikimédia budeme používať iný
>> názov, zodpovedajúci statusu Skupiny používateľov.
>>
>> Návrh:
>> Predsedníctvo Wikimedie SK navrhuje aby Valné zhromaždenie zmenilo svoje
>> rozhodnutie a dalo predsedníctvu za úlohu postarať sa o schválenie za
>> Skupinu používateľov.
>>
>> Ak voči návrhu nebudú silné námietky, začnem s predbežnou prípravou
>> schválenia za Skupinu používateľov aby sme, v prípade schválenia Valným
>> zhromaždením, mohli prístupové dokumenty slávnostne podpísať priamo na
>> zhromaždení s vami všetkými.
>>
>> V mene predsedníctva Wikimedie SK
>> Michal Matúšov
>> predseda
>>
>
>
> _______________________________________________
> Wikimedia-SK mailing list
> Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk
>
>
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to