Tvrdý lobing za zachovanie slovenského názvu rozhodne bude.
Ale aj ja osobne považujem za nevhodné byť Skupinou používateľov a
medzinárodne používať názov ako Pobočka - jednak to nabúrava pekný systém
pomenovania a tiež je to nefér voči Skupinám, ktoré by sa tiež chceli volať
asi Pobočky. Ale ako vravím, bude lobing.
KuboF Hromoslav

Dňa 28.3.2017 7:12 PM používateľ "Honza Groh" <ja...@centrum.cz> napísal:

> Hele asi bych se dal cestou brutálního lobbingu za ponechání Wikimedia
> Slovenská republika. Dlouhá tradice, založeno ještě před platností
> pravidla, právní registrace atd. Myslím, že v Berlínu na to bude spousta
> času a příležitostí. Změna jména zaběhlé organizace je nepraktická a mohla
> by poškodit její dobré jméno.
>
> Držím palce, ať to vyjde,
> Honza
>
> Dne 28.03.2017 v 6:29 Peter Orság napsal(a):
>
> Keď už, tak prvá varianta: Wikimedia User Group Slovakia / Wikimedia
> Slovenská republika, skupina používateľov
>
> toto: Wikimedians of Slovakia / Wikimediáni Slovenská republika, mi príde
> ako sekta Vesmírnych a´jašterov
>
> por
>
> Dňa 28. marca 2017, 2:02, KuboF Hromoslav <kubof.hromos...@gmail.com>
> napísal(-a):
>
>> Zdravím!
>>
>> zhrnutie: pomôžte určiť argumenty pre zachovanie slovenského názvu WMSK
>>
>> Ako som už informoval v inom vlákne, valné zhromaždenie schválilo návrh
>> požiadať o schválenie za Skupinu používateľov, namiesto schvaľovania za
>> Pobočku.
>>
>> S tým súvisí požiadavka na zmenu názvu, podľa oficiálnych požiadaviek [1].
>> Valné zhromaždene sa zhodlo, že by sme neradi menili oficiálny slovenský
>> názov (už si pár rokov tvoríme meno na Slovensku) ale súhlasí so zmenou
>> anglickej verzie. Takáto možnosť je pre WMF teoreticky prípustná. Tento
>> víkend budem v Berlíne na Konferencii Wikimédie a vyzistím možnosti a
>> dohodnem konkrétne podmienky.
>>
>> Aby som mal čo najlepšiu pozíciu, prosím vás o pomoc s určením
>> najpádnejších argumentov, prečo hnutie wikimédia (teda predovšetkým naša
>> práca) bude viac profitovať, ak si náš slovenský názov ponecháme. Vraj
>> argument "používame ho už 5 rokov" neobstojí. Doteraz najlepší argument je
>> budovanie si značky na Slovensku.
>>
>> Informatívne: Momentálne uvažujeme o 2 možných názvoch:
>>
>>    - Wikimedia User Group Slovakia / Wikimedia Slovenská republika,
>>    skupina používateľov
>>    - Wikimedians of Slovakia / Wikimediáni Slovenská republika
>>
>> Oceníme váš názor aj v tejto veci.
>>
>> [1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_movement_affil
>> iates/Naming_guidelines#wugs
>>
>> Majte sa
>>
>> KuboF Hromoslav (Michal Matúšov)
>>
>> Dňa 9. februára 2017, 16:29, KuboF Hromoslav <kubof.hromos...@gmail.com>
>> napísal(-a):
>>
>>> Zdravím.
>>>
>>> Touto správou by som rád začal diskusiu k dôležitej téme,  ktorú budeme
>>> preberať a hlasovať o nej počas valného zhromaždenia.
>>>
>>> Pozadie:
>>> Keď sme zakladali Wikimediu SK, v 2011, mali sme záujem byť schválení za
>>> Pobočku, presne podľa vtedajšieho systému. Na to sme potrebovali získať
>>> určitý minimálny počet členov, čo sme dosiahli v 2013. V tom čase sme však
>>> organizovali viacero vecí naraz (sútaže, Stretnutie strednej a východnej
>>> Európy) a mali aj osobný život a nemohli sme sa plnohodnotne venovať
>>> potrebnej administratíve spojenej s uznaním. V tom čase bola zmenená
>>> štruktúra organizácií - oi. pribudli Skupiny používateľov (administratívne
>>> nenáročné zoskupenia,  tiež "prípravka" na pobočku) a predsedníctvo WMF
>>> rozhodlo,  že nové pobočky budú schválené až po 2-ročnej práci ako Skupina
>>> používateľov. Pre WMSK však ešte ostal istý manévrovací priestor lebo sme
>>> do schvaľovacieho procesu vstúpili pred zmenou pravidiel a naše valné
>>> zhromaždenie rozhodlo skúsiť využiť tento priestor, čo úspechy neprinieslo.
>>> Počas Wikimánie 2016 som sa ja s Matejom Grochalom, členom predsedníctva,
>>> stretli s Komisiou pre pridružené organizácie (orgán s dôležitým slovom pre
>>> schvaľovanie pridružených organizácií), ktorí odporučili aby Wikimedia SK
>>> predsa začala ako Skupina používateľov. V poslednom čase boli kritériá pre
>>> uznanie za Pobočku sprísnené (napr. programová činnosť aspoň raz za 2
>>> mesiace a, predovšetkým, silný dôraz na partnerstvá s inými organizáciami),
>>> čo sťažuje situáciu WMSK. Navyše, v súčasnosti sa plánuje zrušiť status
>>> Pobočky pre organizácie, ktoré už nespĺňajú nové kritériá.
>>>
>>> Opodstatnenie:
>>> Byť uznaný (v akejkoľvek forme) Nadáciou Wikimédia považujeme za
>>> užitočné, lebo jednak si tým budujeme meno a povesť (tak na Slovensku ako
>>> aj vo wiki svete, čo nám uľahčuje nadväzovanie užitočných partnerstiev) a
>>> druhak nám to uľahčuje prístup k užitočným službám (napr.  povolenie
>>> používať názov "Wikimedia", pozvanie na Konferenciu Wikimédie (kde sme ako
>>> WMSK boli naposledy v 2013) a zlepší to našu pozíciu v súvislosti s
>>> budúcimi zmenami (napr. ohľadom grantov, ktoré sa pomerne často menia)) .
>>> Dostali sme informáciu, že môžeme získať výnimku ohľadom názvu a byť právne
>>> registrovaní (a používať na Slovensku) názov "Wikimedia Slovenská
>>> republika", zatiaľ čo v medzinárodnom hnutí Wikimédia budeme používať iný
>>> názov, zodpovedajúci statusu Skupiny používateľov.
>>>
>>> Návrh:
>>> Predsedníctvo Wikimedie SK navrhuje aby Valné zhromaždenie zmenilo svoje
>>> rozhodnutie a dalo predsedníctvu za úlohu postarať sa o schválenie za
>>> Skupinu používateľov.
>>>
>>> Ak voči návrhu nebudú silné námietky, začnem s predbežnou prípravou
>>> schválenia za Skupinu používateľov aby sme, v prípade schválenia Valným
>>> zhromaždením, mohli prístupové dokumenty slávnostne podpísať priamo na
>>> zhromaždení s vami všetkými.
>>>
>>> V mene predsedníctva Wikimedie SK
>>> Michal Matúšov
>>> predseda
>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Wikimedia-SK mailing list
>> Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk
>>
>>
>
>
> _______________________________________________
> Wikimedia-SK mailing 
> listWikimedia-SK@lists.wikimedia.orghttps://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk
>
>
>
> _______________________________________________
> Wikimedia-SK mailing list
> Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk
>
>
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to