Zdravím všetkých!

S radosťou oznamujem, že na základe návrhu Predsedníctva, so schválením
Valným zhromaždením, po konzultáciách s Komisiou pre pridružené organizácie
 (AffCom) Nadácie Wikimédia som práve požiadal o schválenie za Wikimedickú
skupinu používateľov (WUG)!

Predpokladáme, že budeme schválení nanajvýš do mesiaca.

Táto žiadosť si však vyžadovala isté zmeny ohľadom nášho názvu. Podarilo sa
mi dohodnúť veľmi dobré podmienky, ktoré v praxi pocítime len minimálne.
Naďalej si zachovávame náš oficiálny názov "Wikimedia Slovenská republika /
Wikimedia Slovakia", avšak v medzinárodnom wikimedickom prostredí budeme
používať názov ako Skupina používateľov: "Wikimedia Slovakia User Group" a
slovenskú verziu "Wikimedia Slovenská republika, skupina používateľov".
Neskôr v neurčenej budúcnosti, keď budeme schválení za Pobočku, sa plne
vrátime k pôvodnému názvu.

Osobne som nadšený z tohto vývoja, cítim silné zadosťučinenie a ďakujem
všetkým, ktorý k tomu pomohli aspoň svojou troškou! Pochopiteľne, aj bez
schválenia sme spravili kus práce a dosiahli úžasné výsledky, ale teraz sme
už len krôčik od plného, aj oficiálneho, zaradenia sa do medzinárodného
hnutia Wikimédia!

Majte sa krásne!
Michal Matúšov
Redaktor:KuboF Hromoslav
Wikimedia Slovenská republika
predseda
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to