Zdravím!

Dostali sme pozvánku na pracovné zasadnutie o otvorených vzdelávacích
zdrojoch organizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Bude už tento štvrtok *15.3.2018, 10:00-15:00 v Bratislave*.
Podrobnosti v správe dole.

Za WMSK sa ho zúčastním ja. Plánovali sme väčší tím ale pracovné povinnosti
to nakoniec prekazili.

Otvorené vzdelávacie zdroje sú v jadre našej činnosti a podporou ich
širšieho prijatia v slovenskom vzdelávacom systéme si budujeme prostredie
pre ďalší rozvoj. Aj preto na stretnutí rád uvidím ďalšieho, nového
človeka, ktorý by sa tejto téme ideálne venoval dlhšie (ja po odchode z
miesta predsedu obmedzím aj činnosť mimo predsedníckej práce a hľadám
pokračovateľov).

Ak máš záujem sa stretnutia zúčastniť v mene WMSK, napíš mi do stredy
večera a s predsedníctvom veci dohodneme!

Dolu preposielam časť pozvánky:

dovoľujeme si Vás pozvať na pracovný workshop k téme *vzdelávacích zdrojov*,
ktorý organizujeme v rámci celosvetového Týždňa otvoreného vzdelávania dňa* 15.
marca 2018 od 10:00 do 15:00 vo**Vedeckom parku UK *pri Prírodovedeckej
fakulte (Ilkovičova 8).Workshopu sa zúčastnia štátni zamestnanci (MŠVVŠ SR, ŠPÚ, MPC, CVTI, ŠIOV),
aktívni učitelia, experti na otvorené vzdelávanie, predstavitelia
vydavateľstiev a vzdelávacích mimovládnych organizácií.Našim cieľom je, aby sme po skončení workshopu prišli s konkrétnymi
odporúčaniami v dvoch témach:

·         *tvorba nových vzdelávacích zdrojov,*

·         *vzdelávanie pedagógov k ich využívaniu*.Na workshope chceme *podporiť vzájomnú konštruktívnu diskusiu a hľadať
spoločné riešenia*, prospešné pre všetkých.Budeme radi, ak sa stretnutia zúčastníte a prispejete k tomu, aby sme
posunuli tému vzdelávania a vzdelávacích zdrojov dopredu.


Michal Matúšov (Redaktor:KuboF Hromoslav)
Wikimedia Slovenská republika, predseda
Predstavte si svet, kde všetci ľudia slobodne zdieľajú všetky vedomosti
ľudstva. Taký svet tvoríme!
Pomôžte nám pomáhať
http://2percenta.wikimedia.sk
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to