Pekný deň!

Dnes sa na Vás obraciam s dôležitou správou o veci, ktorá môže zmeniť
internet tak ako ho teraz poznáme.

Európska komisia a Európsky parlament už nejaký čas pripravujú reformu
autorského práva v celej EU. A zatiaľ čo aktualizácia pre potreby modernej
doby a zosúladenie naprieč EU je chálihodná myšlienka, súčasný návrh
prináša mnohé riziká. Patrí medzi ne autorskoprávna ochrana nadpisov
tlačových správ (znemožnila by citácie na Wikipédii), zodpovednosť
prevádzkovateľov internetových stránok za obsah nahraný používateľmi (a
teda zavedenie tzv. "nahrávacích filtrov", ktoré výrazne sťažujú nahrať na
internet napr. vaše fotky z dovolenky alebo fotky pamiatky do súťaže na
Wikipédii). Okrem týchto rizík je návrh v súčasnej podobe premárnenou
šancou zaviesť pokrokové myšlienky ako celoeurópska sloboda panorámy
(umožňuje napr. zverejňovať fotky novej architektúry a umenia trvalo
vystaveného na verejnosti) a ochrana verejného vlastníctva (diela, ktorým
autorské práva vypršali).

Na nedostatky pripravovanej reformy upozornili viaceré wikimedické a ďalšie
organizácie, spoluzakladateľ Wikipédie Jimmy Wales aj výkonná riaditeľka
Nadácie Wikimédia Katherine Maher a vyzvali na akciu. Teraz je
najvhodnejšie zavolať alebo napísať svojmu europoslancovi a požiadať ho o
schválenie pozmeňovacích návrhov vo veciach, na ktorých vám záleží. Pre
zjednodušenie celého procesu pre vás Nadácia Wikimédia pripravila stánku
https://fixcopyright.wikimedia.org
Europoslanci budú o návrhoch hlasovať v stredu 12.9., čiže čas máme ešte
dovtedy.

S nádejou pre slobodný internet
Michal Matúšov (Redaktor:KuboF Hromoslav)
Wikimedia Slovenská republika, predseda
Predstavte si svet, kde všetci ľudia slobodne zdieľajú všetky vedomosti
ľudstva. Taký svet tvoríme!
Pomôžte nám pomáhať
http://2percenta.wikimedia.sk
_______________________________________________
Wikimedia-SK mailing list
Wikimedia-SK@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-sk

Reply via email to