ทุกท่านครับ ผมยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ แต่ว่าผลเบื้องต้นปรากฎในเว็บแล้ว
โดยวันลงมติรับรองคือ 28 เมษายน วันที่ปรากฎบนเว็บคือ 4 พฤษภาคม
และวันที่ผมไปเจอเข้าคือวันนี้ ต่อไปอาจต้องลงนามในสัญญาเพิ่มเติมอีก

https://meta.wikimedia.org/wiki/Affiliations_Committee/Resolutions/Wikimedians_in_Thailand_-_April_2014
โดยสรุปก็คือเราได้รับการรับรองให้เป็นกลุ่มผู้ใช้มีชื่อว่า Wikimedians
in Thailand User Group มีสิทธิใช้โลโก้และขอรับการสนับสนุนต่างๆ
ได้หลังจากลงนามในสัญญาแล้ว

จึงแจ้งข่าวดีมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
taweethaも
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to