การประกวดดังกล่าวได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิวิกิมีเดียรวม 35,000 บาท
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to