ปัจจุบันมีภาพส่งเข้ามาแล้วเกือบ 700 ภาพ
(ซึ่งคาดว่ามากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว)
แต่ยอดผู้เข้าเว็บการประกวดยังอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของปีที่ผ่านมา

จึงอยากขอความร่วมมือทุกท่านใช้ social media ส่วนตัว
ช่วยกันประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยครับ

http://www.wmth.org

ปัจจุบันมีการประกวดระดับนานาชาติกลับมาแล้ว
รางวัลที่หนึ่งเป็นตั๋วเครื่องบินไปกลับ Mexico City
เพื่อร่วมงาน Wikimania ในปีหน้า

ทั้งในระดับชาติยังมีรางวัลพิเศษจากดีแทคและเงินรางวัลอีกด้วย
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to