สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน

โครงการ WLMTH2014 ซึ่งจัดเป็นปีที่สองในไทยผ่านไปด้วยดี
แม้จะไม่มีรางวัลจากระดับนานานาชาติ
แต่เราก็ดำเนินการทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อย

สำหรับใน พ.ศ. 2558 นี้ เรายังต้องดำเนินโครงการต่างๆ
ต่อไปและขยายผลให้มากขึ้น ผมคิดว่าเราถึงเวลาที่ต้องก้าวข้าม WLM
และเริ่มสร้างโครงการของเราเองบ้างแล้ว
โดยมีกำหนดเขียนขอทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเฯ ร็วๆ นี้

อยากรบกวนช่วยกันลงชื่อและแสดงความคิดเห็นที่
https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015
คงจะเขียนขอทุนให้เสร็จสิ้นกันไปในไม่กี่สัปดาห์นี้ครับ

Taweethaも
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to