เราได้ตัวแทนเดินทางไปร่วมประชุมแล้ว รายชื่อปรากฎอยู่ใน
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2015/Participants

2015-03-12 10:24 GMT+07:00 KaewWiki <kaeww...@gmail.com>:
> https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Conference_2015
>
> Registration opens on Friday, February 13, 2015 and closes on Monday,
> March 16, 2015.
>
> ตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดสนใจเดินทางไปเลย มีโควตาทุนให้ตัวแทนจากประเทศไทย 1 คน
> โปรดอีเมล KaewWiki at gmail.com
> เพื่อยืนยันว่าท่านประสงค์จะใช้โควตานี้ภายในวันศุกร์นี้หรือเร็วที่สุดด้วยครับ
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to