จากที่ได้ขอทุนจากมูลนิธิวิกิมีเดียมาเพื่อดำเนินโครงการ
(เป็นรางวัลแก่ผู้ร่วมแข่งขันและเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง)
ปัจจุบันโครงการประกวดภาพถ่ายดำเนินไปได้ด้วยดี
แต่โครงการประกวดบทความยังคืบหน้าไปช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 เดือน
เนื่องจากขาดกำลังความร่วมมือจากอาสาสมัคร

อยากรบกวนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันอีกนิดนะครับ

1. แปลบทความ WLE เป็นภาษาไทย
https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki_Loves_Earth

2. ตรวจทานหน้าการประกวดบทความ
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_WLX_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

3. ร่วมกันประชาสัมพันธ์การประกวดทั้งสามอย่าง โดยใช้หน้า
http://www.wmth.org เป็นหน้าหลักในการประกวดทุกอย่าง

4. นำภาพจากการประกวดไปใช้ในบทความต่างๆ
(หากภาพไม่มีการนำไปใช้จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รางวัล)

5. แก้ปัญหา Wrong ID จาก https://commons.wikimedia.org/wiki/Module:ThWlxId


กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียประเทศไทย
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to