ต้องเริ่มใช้งานสิ้นเดือนนี้แล้วครับ แต่งานยังเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
คุณ wap ได้เริ่มต้นให้ไปแล้วบางส่วน

หน้าต่อไปนี้เป็นโค้ด javascript จุดที่ต้องแปลคือ title: description:
และ buttons.name เท่านั้นครับ
อยากขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกันแปลด้วยครับ

ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa1
ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa2
ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa3
ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa4
ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa5
ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa6
ผู้ใช้:Wap/Guidedtour-tour-twa7

หากยังไม่เข้าใจว่าหน้าเหล่านี้ทำงานอย่างไร อยากให้ผู้แปลลองไปใช้งานก่อนที่
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Adventure
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to