ณ เวลาที่ท่านได้รับอีเมลนี้

1. การประกวดภาพถ่ายอุทยานแห่งชาติ WLE มีผู้ส่งภาพเข้ามา 647 ภาพ
จากผู้ร่วมการประกวด 113 คน (95 คนหรือ 84% เป็นผู้ใช้ใหม่)

2. การประกวดบทความท้องถิ่น WLX มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม 8 ทีม

ขณะนี้เป็นช่วงเวลาโค้งสุดท้าย 3 วันก่อนปิดการประกวดทั้งสองอย่าง
ขอให้ทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์ทาง social media หรือการแนะนำปากต่อปากด้วยครับ

ป.ล. ตอนนี้กำลังเร่งมือพัฒนา TWA เพื่ออบรมผู้มาเขียนบทความจาก WLX
สามารถร่วมกันพัฒนาและแปลได้ที่ https://th.wikipedia.org/wiki/WP:TWA

ทีม WMTH
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to