เรียนทุกท่าน

จากที่ประกาศผลการประกวด WLE ไปแล้ว มีผู้ชนะการประกวดอีก 2 รายที่ยังติดต่อไม่ได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2:%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015#.E0.B8.95.E0.B8.B2.E0.B8.A1.E0.B8.AB.E0.B8.B2.E0.B8.9C.E0.B8.B9.E0.B9.89.E0.B8.8A.E0.B8.99.E0.B8.B0.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B8.9B.E0.B8.A3.E0.B8.B0.E0.B8.81.E0.B8.A7.E0.B8.94

รบกวนช่วยกันตามหาด้วยครับ เมื่อพบแล้วโปรดแจ้งว่าใน Wikimedia Commons
มีวิธีการเปิดรับอีเมลเรียบร้อยแล้วครับ
ขอเพียงให้ล็อกอินเข้าไปแล้วทำตามขั้นตอนในหน้าพูดคุย
แล้วแจ้งไว้ที่หน้าศาลาชุมนชนว่าติดต่อได้แล้วก็เรียบร้อยครับ

taweetham
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to