อยากปรึกษาว่าเราจะใส่ subtitle ภาษาไทยลงในวีดีโอนี้ได้อย่างไร
https://www.youtube.com/watch?v=3j-ktiYTTds

เราจะเปิดวีดีโอนี้ในงาน edit-a-thon
https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_in_Thailand/2015_Smithsonian_APA
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to