ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เราได้ส่ง 10
ภาพจากประเทศไทยไปร่วมการประกวดระดับนานาชาติต่อไปแล้ว

https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Wiki_Loves_Monuments_2015_in_Thailand/Final_result

ทั้งนี้ยังติดต่อผู้ชนะการประกวดไม่ได้ 4 ท่านจาก 9 ท่านดังนี้
KOSIN SUKHUM
Siripatwongpin
Yakuzakorat
Setthapongp
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to