โปรดช่วยกันพิจารณาลงชื่อที่
https://th.wikipedia.org/wiki/วิกิพีเดีย:ศาลาชุมชน/อภิปราย/เปลี่ยนชื่อเนมสเปซ
module
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to