ติดตามสถานะล่าสุดได้ที่

https://th.wikipedia.org/wiki/พิเศษ:ปรับปรุงล่าสุด

และ

https://th.wikipedia.org/wiki/พิเศษ:สถิติ
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to