ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ทำให้วิกิพีเดียภาษาไทยก้าวมาถึงวันนี้ได้
ในปีนี้เราคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างและผลงานของอาสาสมัครหน้าใหม่อีกจำนวนมาก
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to