ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของปัญหา
และการดำเนินการต่อไปในอนาคตของ WMF

http://mollywhite.net/wikimedia-timeline/
https://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_Engine_(Wikimedia_Foundation)
https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikimedia-l/2016-March/083193.html

2016-02-26 8:39 GMT+07:00 KaewWiki <kaeww...@gmail.com>:
> On February 25, 2016, Lila Tretikov, executive director of Wikimedia
> Foundation tendered her resignation, effective March 31. [1][2]
>
> [1] 
> https://lists.wikimedia.org/pipermail/wikimedia-l/2016-February/082470.html
> [2] https://en.wikipedia.org/wiki/Lila_Tretikov
>
> มีประเด็นหลายอย่างที่ทำให้เกิดการลาออกครั้งนี้
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to