ขณะนี้เราได้เริ่มร่างรายงานไว้ที่
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/UG_TH/Wiki_Loves_X_in_Thailand_2015/Report
และจะได้เขียนข้อเสนอขอทุนใหม่ต่อไปโดยเร็วครับ

WLE จะต้องเริ่มในเดือนมิถุนายน จะรอเจ้าภาพท่านใหม่มารับช่วงต่อเร็วๆ นี้

2016-02-11 7:50 GMT+07:00 KaewWiki <kaeww...@gmail.com>:
> เรียน ทุกท่าน
>
> จากที่กลุ่มอาสาสมัครได้ขอทุนจากมูลนิธิวิกิมีเดียเพื่อจัดโครงการ WLX
> 2015 นั้น ขอแจ้งว่าปัจจุบันกิจกรรมทั้งหมดได้สิ้นสุดลงแล้ว
> กิจกรรมที่อยู่ในแผนประกอบไปด้วย
>
> - การประกวดภาพถ่าย WLE
> - การประกวดภาพถ่าย WLM
> - การประกวดบทความท้องถิ่นประเทศไทย
>
> กิจกรรมนอกแผนที่นำเข้ามาร่วมด้วยได้แก่
>
> - Edit-a-thon in Bangkok
> - Wikipedia Asian Month
> - Wikipedia 15
> - วิกิแสนบทความ
> - Wikipedia Education Program
>
> ภายในหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าเราจะจัดทำรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาและขอทุนสำหรับกิจกรรมรอบใหม่
> หากท่านมีข้อเสนอแนะ ติดชม หรือสงสัยสัยประการใด
> โปรดติดต่อผู้จัดงานได้ทันที
>
> กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to