แจ้งข่าวว่าเราจะยังดำเนินกิจกรรมประกวดภาพถ่ายต่อไป มีผู้จัดใหม่คือคุณ
athikhun.suw  โปรดร่วมกันลงชื่อสนับสนุนโครงการได้ที่
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:PEG/UG_TH/WLX_in_Thailand_2016
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to