เรียน ทุกท่าน

เสาร์ที่ 27 สิงหาคมนี้ จะมี meetup อย่างเช่นทุกเดือน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา https://meta.wikimedia.org/wiki/Meetup/Mahidol_University/4

ในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนรูปแบบ meetup ทั้งในเรื่องของกิจกรรม
เวลาและสถานที่ครับ หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดแจงได้เลยครับ

ขอบคุณครับ
อธิคุณ
_______________________________________________
Wikimedia-TH mailing list
Wikimedia-TH@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-th

Reply via email to