Wikimedia Vakfı'nın açıklamasının Türkçe sürümünü aşağıdaki adreste
bulabilirsiniz:

https://blog.wikimedia.org/tr/2017/04/30/wikimedia-vakfi-tur
k-makamlarindan-vikipedi-erisimini-yeniden-saglamasini-talep-ediyor/
_______________________________________________
Wikimedia-tr mailing list
Wikimedia-tr@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-tr

Reply via email to