Vikimedija Srbije Vas poziva da prisustvujete Četvrtoj regionalnoj 
konferenciji koja će biti održana 5. i 6. juna u Domu omladine u 
Beogradu. Ovo je već tradicionalan način da se susretnemo međusobno, sa 
kolegama iz inostranstva i sa našom javnošću, da je upoznamo sa svojim 
idejama i približimo Vikipediju svima.
Oba dana od 14 do 19 časova razgovaraće se o budućnosti Vikipedije i 
načinima pravljenja ove slobodne on-lajn enciklopedije, uz prisustvo 
delegata iz regiona i Evrope.

Iz programa izdvajamo sledeća predavanja i debate:

- Miloš Rančić će govoriti o cenzuri na Vikimedijinim projektima, 
aktuelnom i kontroverznom pitanju kojim se globalna zajednica ovih 
meseci bavi.
- predstavnici prisutnih ogranaka će predstaviti stanje u svojim 
matičnim zajednicama
- Voja Antonić će održati predavanje o kolaborativnim procesima u 
razvoju Kremanskog proročanstva;

Vikimedija Srbije je lokalni ogranak Zadužbine Vikimedija, globalne 
organizacije koja se stara o slobodnoj enciklopediji Vikipediji i njenim 
sestrinskim projektima. U aktivnosti Vikimedije Srbije spada podrška 
stvaranju i širenju slobodnog znanja, promocija Vikimedijinih projekata, 
kao i saradnja sa svetskom vikimedijanskom zajednicom i lokalnim 
ograncima u drugim zemljama.

Filip Maljković,
potpredsednik Vikimedije Srbije

_______________________________________________
Elektronska lista Vikimedije RS
Za odjavu sa liste posaljite email na adresu i...@vikimedija.org sa porukom 
"odjavi me" ili koristite standardan metod putem donjeg linka.
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediars-info

Reply via email to