> Jag börjar nu bli alltmer osäker om min grundhypotes är riktig. Vill vi
> verkligen ha fullt med nya användare som lägger in data i form av råtext på
> wikipedia, när det verkarsom  vi inte har tillräckligt med krafter som med
> snabbhet tar tag i lite svaga artiklar. Eller är det så vi istället bör
> agera för att få sådana användare som kan bli tillräckligt duktiga att lägga
> in wikiriktiga artiklar?

Som jag ser det är bra text med dålig formatering bättre än dålig
(eller ingen!) text med bra formatering. Varför? Jo, för formateringen
kan en massa människor förbättra, men att lägga till information är en
mycket större ansträngning. Dessutom är det troligare att en nybörjare
lär sig grundläggande formatering än att en wikivan sätter sig in i
alla de respektive ämnen som man skulle kunna locka sakkunniga
skribenter till.

Visst skulle det kunna bli ett kvalitetsproblem om det /bara/ tillkom
skribenter som inte kan wika sina texter, men det scenariot känns
osannolikt.

David
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till